Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Deze website is eigendom van TTNL B.V. Om deze website te kunnen gebruiken, dient u akkoord te gaan met deze voorwaarden. Uw gebruik van TTNL producten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Documentbeheer, Samenwerking, Aanbestedingen en Defectmanagement) wordt beheerst door de afzonderlijke voorwaarden betreffende gebruik van het product waar u en/of uw zakenpartner akkoord mee zijn gegaan.

Door gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1. Eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten en goodwill die verband houden met de site alsmede haar ontwerp en inhoud, berusten bij TTNL of derden.

2. Gebruik

Het downloaden en afdrukken van fragmenten van deze website is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van TTNL mag geen enkel deel van de inhoud van deze website worden geïntegreerd, verveelvoudigd of opgeslagen in of op enige andere website of anderszins in een elektronisch gegevensbestand of in enig ander werk of enige andere uitgave, zij het op papier, elektronisch, digitaal of in enige andere vorm. Het is niet toegestaan deze website of enig onderdeel ervan commercieel te exploiteren.

3. Inhoud

Wij trachten te waarborgen dat de inhoud van hetgeen op deze website verschijnt, juist en volledig is. We adviseren u echter de informatie die voor u van belang is op juistheid te controleren alvorens erop te vertrouwen. TTNL biedt geen garantie en wijst (voor zover wettelijk toegestaan) alle aansprakelijkheid van de hand voor alle eventueel door u van deze website verkregen data of informatie, waaronder ieder gevolg van het handelen op basis van dergelijke data of informatie. TTNL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het u doorlinken naar internetsites anders dan onze eigen website, en de inhoud van welke andere website dan ook, inclusief websites die doorlinken naar deze site en websites waar deze site naar doorlinkt.

4. Integratie verboden

Het is u niet toegestaan om welk deel van deze website dan ook te kopiëren naar of anderszins te integreren in een andere website, uitgave of elektronisch gegevensbestand, ongeacht of dit in papieren of elektronische vorm is.

5. Links

Het is u niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming deze website te framen, te linken of u er op enige andere wijze mee te verbinden. Iedere link op deze site naar een andere site wordt bovendien enkel voor uw gebruik en gemak aangeboden. Een dergelijke link houdt geen goedkeuring of aanbeveling van die doorgelinkte site van onze kant in en betekent niet dat wij op enige manier aan die site gelieerd zijn. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke doorlinksites.

6. Privacy

TTNL streeft ernaar de gegevens die u op deze site vermeldt, te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. TTNL verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die u uit vrije wil hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het (online) invullen van uw contactgevevens of naar aanleiding van contact met één van onze medewerkers. Wij gebruiken deze gegevens voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening. Hiervoor kunnen wij mogelijk contact met u opnemen per e-mail, telefoon of schriftelijk.

Als u op enig tijdstip geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich via de afmeldknop in onze nieuwsbrief afmelden. Wilt u helemaal geen contact meer vanuit TTNL dan verzoeken wij u dit te mailen naar marketing@ttnl.nl.

7. Gegevensverwerking en cookies

Op de website worden, na uw goedkeuring, algemene bezoekgegevens via cookies bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

8. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

9. Delen

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerkerken Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze derde partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

10. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van enterprise hybride IT, onze diensten en aanverwante zaken. Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, komen de gegevens in het formulier inclusief uw e-mailadres terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met uw gegevens omgaat en deze niet deelt met derden. De privacy verklaring van Mailchimp is hier te vinden.

11. Beveiliging

TTNL heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Onze website is SSL gecertificeerd om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

12. Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Bedankt voor het lezen van onze voorwaarden en privacy verklaring.

TTNL BV – Kleine Buitenom 8, 4101 AP Culemborg, tel. 0345-547040. Heeft u vragen over deze privacy statement dan kunt u deze per mail richten aan info@ttnl.nl

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar info@ttnl.nl of bel +31 (0)345 547040 of vul het contactformulier in.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!