Blog

Integratie met Clouddiensten? Behoud de regie over uw data!

Veel bedrijven zijn bezig met de digitale transitie. Daarbij kijken zij kritisch naar waar zij hun IT-diensten het beste kunnen afnemen: wat is de meest kosteneffectieve, flexibele of betrouwbare oplossing? Bij TTNL merken we dat Clouddiensten daar een steeds groter onderdeel van uit gaan maken. Logisch, gezien de relatieve eenvoud, flexibiliteit en de mogelijkheden van Cloudoplossingen. Wel moet daar de voetnoot bij geplaatst worden dat er kritisch naar het datamanagementproces gekeken dient te worden. De stap naar de Cloud is namelijk snel gemaakt; maar behoudt u daarbij wel de regie over uw data?
In deze blog gaan we in op deze uitdaging en een mogelijke oplossing.

Bij TTNLzien we veel van onze klanten worstelen met datamanagementproblemen wanneer zij de stap naar de Cloud maken. On-premise bezitten zij vaak al meerdere silo’s met data of kopieën daarvan, bijvoorbeeld voor disaster recovery. In veel gevallen komen daar door de digitale transitie enkele Cloudintegraties bij. Dat zorgt voor een uitbreiding van het datalandschap en daarmee een uitbreiding van het vereiste management voor de verschillende omgevingen. Een risico dat zich hierbij vormt is dat de IT-manager te maken krijgt met een versplinterd datalandschap met verschillende silo’s waar deze data staat opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat het managen van deze data lastiger en tijdrovender wordt. Maar dat is, helaas, niet het enige probleem: ook de beschikbaarheid en het ‘ownership’ van de data komt hierbij in het gedrang. De IT-manager zal zorg moeten dragen voor de BIV*-regulering. Dat kan snel erg complex worden, zeker in een data omgeving zoals die in de Cloudoplossingen aanwezig is.

Data wordt lastig, of zelfs onmogelijk te bereiken

Wanneer uw data staat opgeslagen bij verschillende Clouddiensten, bijvoorbeeld bij grote providers, loopt u het risico dat deze op ‘eilandjes’ komt te staan. Daardoor kan deze data lastig – of soms zelfs helemaal niet meer – bereikt worden. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de oplossingen van providers gedateerd zijn of niet meer ondersteund worden of omdat een provider een ander businessmodel begint. Dan wordt het een helse en vaak dure klus om die data weer terug te krijgen binnen de on-premise omgeving. Er zijn voldoende incidenten uit de Cloudwereld naar voren te halen waarbij data voor bedrijven tijdelijk of niet meer beschikbaar was.

Andere regels

U loopt het risico dat u data genereert bij één van de grote providers, terwijl u met die data eigenlijk on-premise taken zou willen uitvoeren. Soms blijkt het echter kostbaar of zelfs onmogelijk om die data weer terug te halen uit de Cloud. Bovendien gelden er on-premise andere regels voor data dan in de Cloud.
Wanneer u bijvoorbeeld een on-premise mailprogramma gebruikt, heeft u wellicht een retentie van enkele jaren, terwijl deze in de Cloud slechts een maand kan betreffen. Dat kan uiteindelijk zelfs van invloed zijn op belangrijke bedrijfsprocessen en, in het uiterste geval, de gehele businessinrichting. Dit soort gevallen zien we wel eens voorkomen bij onze klanten: zij moeten hun businessmodel anders inrichten, om hetzelfde te kunnen doen met hun data wat ze normaal doen. Dit wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen.

Eén datamanagementoplossing voor al uw on-premise én uw Clouddiensten.

De hierboven beschreven uitdagingen kunnen opgelost worden door een overkoepelend, universeel datamanagementplatform te gebruiken voor al uw losse datasilo’s. Hiermee managet u uw data vanuit één platform en kunt u uw data eenvoudig bewegen van de ene naar de andere silo. U behoudt de volledige regie over uw data, terwijl u wél gebruik kunt maken van de flexibiliteit van de verschillende Clouddiensten.

TTNL datamanagementplatform

TTNLis met het datamanagementplatform voor Cloud gestart om onze klanten te kunnen helpen met de eerder genoemde uitdagingen. Op deze manier kunnen zij beter, op een gecontroleerde manier gebruik maken van hun on-premise én hun Clouddiensten, terwijl ze de regie behouden over hun data. Hiermee blijven de processen rondom datamanagement volledig uniform: wat u on-premise kunt doen met uw data kunt u óók in de Cloud doen.

Benieuwd naar een mogelijke oplossing voor uw organisatie? Neem contact op met ons team via 0345 547040 of vul het contactformulier in!

*BIV: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de dataset.