Blog

‘Hybride Cloud blijkt in praktijk de beste oplossing’

De hybride cloud heeft de toekomst. Iedereen kijkt ondertussen naar cloud. Maar is het altijd de juiste oplossing? De public cloud is een mooie oplossing voor bepaalde projecten, bijvoorbeeld tijdelijke projecten, specifieke puntoplossingen, projecten met veel pieken. Ook voor uitwijk is de cloud geschikt. Maar voor projecten met veel data is de public cloud vaak weer niet de meest geschikte oplossing. Dan kan het vaak veel beter on premise worden neergezet. In praktijk gaan veel organisaties toch niet hun core applicaties met veel data in de cloud zetten.

Veel gebruikers zijn bang voor wildgroei. Wanneer wij praten met CIO’s vertellen ze ons dat ze graag het overzicht willen houden, terwijl het gevaar dreigt dat afdelingen zelf SaaS-oplossingen gaan aanschaffen. Zij hebben dus behoefte aan een uniforme hybride oplossing die zij kunnen aanbieden aan de organisatie. Wanneer de business dan bepaalde oplossingen nodig heeft kunnen ze dat als basis gebruiken om die wensen in te vullen. Op die manier kunnen ze de business bieden en tegelijkertijd centraal overzicht houden, niet in de laatste plaats over de kosten.

Flexibiliteit

Om de flexibiliteit te hebben om die oplossingen voor de business te bieden heb je centraal een solide en hybride infrastructuur nodig waar mensen desgewenst op kunnen aansluiten. Op die manier spelen ze ook in op de trend dat steeds meer executives, zoals de CMO, zelf met IT bezig zijn. Steeds meer applicaties communiceren met elkaar, wat de noodzaak voor die centrale regie nog groter maakt.

Op die manier wordt de CIO de spin in het web. En naast die snelle beschikbaarheid van oplossingen voor de diverse business units wordt op die manier ook de veiligheid beter gewaarborgd. Want bij decentraal aangeschafte toepassingen in de public cloud is het bijvoorbeeld maar de vraag hoe de back up is geregeld. Hoever kun je terug als je bepaalde data nodig hebt? Kun je per ongeluk gewiste data terughalen? In de public cloud is dat vaak niet het geval. Daar moet je als organisatie wel over nadenken.

Lock in

En ook bij de public cloud kan er, ondanks de schijnbare flexibiliteit, sprake zijn van lock in. Het is vaak inderdaad niet moeilijk om naar de cloud te gaan, maar wanner je grote hoeveelheden data in de public cloud hebt staan is het in veel gevallen moeilijk om die weer terug te krijgen als je weer van de toepassing af wilt. De vraag is of je dat wilt met je bedrijfskritische data.
Wat we dus in praktijk zien is dat de cloud voor grote bedrijven minder interessant is dan voor kleine ondernemingen. Naast de al genoemde overwegingen speelt voor hen ook de economy of scale een rol. Door de grote hoeveelheden data waar zij mee te maken hebben kunnen de kosten flink oplopen, dan is de cloud helemaal geen goedkopere oplossing. Voor MKB daarentegen kan een cloudoplossing prima werken, bijvoorbeeld Office 365. Ook daarbij is het echter zaak goed na te denken over de beperkingen. Want kun je, als je je mail in de cloud hebt staan, weer oude mail terughalen als iemand het per ongeluk heeft verwijderd? Dat kan vaak niet. Mensen denken dat het wel goed geregeld zal zijn.

Back up

Wanneer we hierover praten met mensen gaan ze er over het algemeen vanuit dat de back up wel geregeld zal zijn. En dan wordt er inderdaad wel een back up gemaakt van de database, maar wanneer die database corrupt raakt ook de kopie corrupt. Hoe ver kun je dan teruggaan om de goede versie terug te zetten, als je daar pas na een aantal dagen achter komt?
Bij een on premise oplossing kun je de back up en recovery wèl precies afstemmen op je wensen. En op de wettelijke eisen die worden gesteld, bijvoorbeeld over het bewaren van administratie. Er zijn specifieke oplossingen voor waarin dat allemaal goed geregeld wordt. En dat vraagt om een maatwerk oplossing. Je hoort nog weleens de vergelijking dat IT zou moeten worden geleverd als energie uit de muur. Maar die vergelijking gaat niet op. Energie is energie, daar zit geenverschil in per stopcontact. Maar IT is per bedrijf verschillend, en moet integreren met andere oplossingen. IT is, zeker bij grote bedrijven, niet homogeen.

Hybride Enterprise IT

Wat wij als TTNL daarom aanbieden is Hybride Enterprise IT, waarbij een deel van de oplossing on premise staat. Daarmee heb je een uniform platform om de hele infrastructuur goed in de gaten te houden. Je kunt eenvoudig schuiven, van en naar de cloud. En zoals gezegd, voor klanten die veel data hebben is dit een meer kostenefficiënte oplossing dan de public cloud. We hebben pas gezien dat een klant die helemaal naar de cloud wilde daar toch weer bij ons is teruggekomen omdat er te veel issues waren met het in de cloud zetten van al hun data en allerlei licenties.
Hybride is de toekomst. Onze klanten vragen om een totaaloplossing, waarbij de functionaliteit voorop staat. We werken op dat gebied daarom samen met verschillende leveranciers. De software bepaalt de intelligentie, en op basis daarvan kun je door blijven groeien naar de gewenste functionaliteit. Voor de business is uiteindelijk maar één ding belangrijk, namelijk hoe ze waarde halen uit al die data.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar info@ttnl.nl of bel +31 (0)345 547040. Of vul het contactformulier in.

U kunt ons natuurlijk ook bellen op:
+31 (0)345 547040

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de Enterprise Hybride IT!

Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het pad naar een Software Defined Datacenter.

Software Defined Computing