Ransomware Recovery best practices: Hoe een plan het verschil maakt

Blog | Business Continuity Ransomware Recovery best practices: Hoe een plan het verschil maakt

Met de toenemende dreiging van ransomware-aanvallen is een effectief herstelplan onmisbaar. Ransomware versleutelt gevoelige gegevens, waardoor uw organisatie enorme schade kan ondervinden. Preventie en kennis van ransomware recovery praktijken kunnen het verschil maken tussen een operationele onderneming en financiële ondergang.

De meeste bedrijven moeten snel kunnen handelen om gegevens te herstellen en operationele schade te minimaliseren bij een aanval. Een proactieve aanpak, afgestemd op de specifieke bedrijfsbehoeften, is noodzakelijk om de gevolgen van ransomware minimaal te houden.

Wat is Ransomware?

Ransomware is software die gegevens op een systeem versleutelt en vervolgens losgeld eist in cryptogeld in ruil voor de decoderingssleutel. Zulke aanvallen komen voor in zowel de publieke cloud, private cloud, als in on-premise data oplossingen.

Het gebruik van ransomware begon in de jaren 80, maar de opkomst van Bitcoin heeft cybercriminaliteit nog aantrekkelijker gemaakt voor bad actors. De strategie van cybercriminelen veranderde van eenvoudige ransomware attacks naar een geavanceerde aanpak. Moderne aanvallen richten zich op zowel individuen als grote organisaties, waar ze enorme financiële schade en operationele verstoring kunnen veroorzaken.

“Hackers worden steeds slimmer", vertelt Derk-Jan Boon, CTO bij TTNL. "Ze sturen niet meer een phishing mail om jouw scherm over te nemen en jou te dwingen tot betaling. Hackers zijn nu zover dat ze in de gehele IT omgeving inbreuk proberen te maken.”

Eerste reactie: Wat moet u doen na een aanval?

"Bijna iedere klant is tegenwoordig met cybersecurity bezig”, geeft Derk-Jan aan. 

Dit is niet verrassend aangezien een snelle reactie na een cyberaanval noodzakelijk is om schade te beperken en verdere infiltratie te voorkomen. U moet als organisatie direct actie nemen om de dreiging te identificeren, te isoleren en te neutraliseren. De eerste minuten na een aanval zijn essentieel, en u moet als organisaties een geïntegreerd reactieplan hebben om de schade te minimaliseren en het herstelproces te versnellen.

Isoleren

“Security is verplaatst van de werkplek, waarop vroeger de aanvallen plaatsvonden, naar de IT infrastructuur, dus de servers, de storage, en de backup oplossingen.” vertelt Derk-Jan verder. 

De eerste stap is dus het onmiddellijk isoleren van het getroffen netwerk. Door het geïnfecteerde systeem of de geïnfecteerde systemen zo snel mogelijk te scheiden van de rest van het netwerk, kunt u verdere verspreiding van de aanval voorkomen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de aanvaller uw IT systeem niet verder kan doordringen en dan ook niet meer schade kan aanrichten.

Systemen offline halen

Vervolgens is het van belang alle getroffen systemen offline te halen. Door geïnfecteerde systemen binnen uw onderneming uit te schakelen voorkomt u verdere schade en kunt u verder onderzoek uitvoeren. Informatie over de aanval is namelijk van onschatbare waarde voor het begrijpen van de gebruikte aanvalsmethoden Dit geeft u de mogelijkheid kwetsbaarheden in uw IT infrastructuur te identificeren.

Experts inschakelen

Na een aanval is het raadzaam onmiddellijk contact op te nemen met een security team, bijvoorbeeld via uw cloud service provider. Deze professionals, zoals TTNL, hebben de expertise wat cloud technology betreft, en kunnen zo de aard van de aanval analyseren, de omvang van de schade vaststellen en een strategie voor herstel opstellen.

 

"Wij geven klanten bij TTNL een stukje bewustwording: waar staat je data, hoe is je data beschermd, en wat is de data waard.”

Derk-Jan Boon

CTO, TTNL

 

Uw bedrijfsprocessen herstellen

Herstelpraktijken vormen een kritiek aspect van uw cybersecurity. De focus ligt hierbij voornamelijk op het beheersen van schade na een ransomware-aanval.

Dataherstel staat centraal in dit proces, en het correct gebruiken van back-ups is hiervoor van belang. Regelmatige back-ups van uw kritieke gegevens, bij voorkeur geïsoleerd van het primaire netwerk, zijn een effectieve verdedigingslinie tegen dataverlies. Cyber recovery begint vaak met het efficiënt herstellen van recente back-ups om business continuity te waarborgen.

Communicatie speelt een sleutelrol in het informeren van belanghebbenden. Klanten moeten tijdig op de hoogte worden gebracht van mogelijke gevolgen voor hun gegevens om digital trust te waarborgen. Daarnaast is ook interne communicatie noodzakelijk om verdere risico’s te voorkomen. Bovendien moet u, afhankelijk van de aard van de aanval, rekening houden met meldingsverplichtingen aan autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, om te voldoen aan regelgeving rond gegevensbescherming.

Een diepgaande analyse is noodzakelijk om de impact van de ransomware-aanval volledig te begrijpen. Identificatie van het ransomware-type en het bepalen van de bron van de aanval zijn belangrijk voor het ontwikkelen van additionele  preventieve maatregelen en het aanscherpen van beveiligingsprotocollen. Onderzoek helpt om de tactieken, technieken en procedures van de aanvaller vast te stellen.

De uiteindelijke fase betreft de verwijdering van ransomware. Experts gebruiken technieken en tools om de kwaadaardige software veilig en grondig te elimineren. Denk hierbij aan het gebruik van antivirusprogramma's, het sluiten van beveiligingslekken en het monitoren van het netwerk op verdachte activiteiten. Een snelle en effectieve verwijdering minimaliseert verdere schade en versterkt de algehele veerkracht van het systeem tegen toekomstige malware.

Best practices tegen ransomware aanvallen

Industriestandaarden in cyber security zijn essentieel voor een robuuste digitale verdediging. De introductie van erkende normen zoals ISO 27001 en NIST Cybersecurity Framework zorgt voor consistentie en meetbaarheid. Deze standaarden bieden een raamwerk voor risicobeoordeling, beveiligingsbeleid en incidentrespons.

Best practices vullen deze aan door ondernemingen concrete richtlijnen voor preventie, detectie en respons te bieden. Voorbeelden van best practices zijn regelmatige software-updates, geavanceerde authenticatie protocollen en continue monitoring.

Door deze normen en best practices op te nemen in uw ransomware recovery plan, kunt u proactief bedreigingen identificeren, aanpakken en de algehele cyberweerbaarheid versterken.

ibm security solutions 01Het belang van preventie

Organisaties kiezen er in toenemende mate voor om te investeren in preventieve cyberbeveiligingsmaatregelen. Denk hierbij aan continue security training van personeel tegen phishing en sociale engineering. Ook nemen ondernemingen technische maatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware en regelmatige systeemupdates, en versterken de digitale fortificatie.

Naast de maatregelen om een aanval te voorkomen is ook een goed doordacht incident response plan onmisbaar wanneer een aanval wel effectief is. Zo kunt u als organisatie snel en doeltreffend handelen bij een incident. Hiermee minimaliseert u schade en herstelt u de operationele continuïteit van uw onderneming.

Deze geavanceerde technologieën creëren een robuuste beveiligingsinfrastructuur, noodzakelijk in een tijd waarin digitale bedreigingen steeds geavanceerder worden.

 

"Tegen een aanval kunnen wij een klant nooit beschermen, maar we kunnen een klant wel beschermen tegen de gevolgen van een aanval."

Derk-Jan Boon
CTO, TTNL

 

Bent u beschermd tegen aanvallen?

“Het is niet langer een kwestie van 'of', maar eerder 'wanneer' een aanval kan plaatsvinden.” laat Derk-Jan weten. Een op maat gemaakt ransomware recovery plan is essentieel om de veerkracht van kritieke bedrijfsprocessen te waarborgen. Door u te richten op preventieve strategieën, bewapent u zich effectief tegen ransomware en vormt een krachtige verdedigingslinie tegen cyberdreigingen.

Uw ransomware recovery plan met TTNL

In dit kader biedt TTNL een essentiële oplossing: een ransomware recovery plan afgestemd op uw onderneming. TTNL begrijpt de unieke behoeften van uw organisatie en integreert deze in een strategie. Door nauw samen te werken, zijn we in staat uw kritieke bedrijfsprocessen effectief te beschermen tegen de impact van ransomware-aanvallen.

Wij bieden niet slechts een standaardoplossing, maar een op maat gesneden defensieve strategie die uw bedrijfscontinuïteit waarborgt. Kortom, TTNL staat paraat om uw digitale veiligheid te versterken met een doeltreffend en op uw organisatie afgestemd herstelplan. Neem contact op voor meer informatie over uw ransomware recovery plan.